Trang chủ Trang chủ

Từ tháng 9/2024, trẻ mầm non 5 tuổi học trường công lập được miễn học phí

27/05/2024
1080
Từ tháng 9/2024, trẻ em mầm non 5 tuổi được miễn học phí khi học tại trường mầm non công lập. Đây là một trong những nội dung trong thông báo của Bộ GD&ĐT gửi các địa phương về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực GD&ĐT năm học 2024- 2025.

Tại văn bản gửi các cơ quan liên quan; UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư; các cơ sở giáo dục, Bộ GD&ĐT lưu ý về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực GD&ĐT năm học 2024 - 2025.

Đối với học phí, các đơn vị, nhà trường thực hiện mức thu theo đúng quy định tại Nghị định số 97/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập đáp ứng nhu cầu người học được thực hiện theo Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh ban hành và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Về việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ tiền đóng học phí, các đơn vị, nhà trường thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Bộ GD&ĐT lưu ý các đơn vị, nhà trường thực hiện quy định từ năm học 2024 - 2025, đối tượng trẻ em mầm non 5 tuổi được miễn học phí khi theo hoc trường công lập. Thời gian được hưởng chính sách này từ ngày 1/9/2024.

Các địa phương, cơ sở giáo dục tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu.

Địa phương chỉ đạo và quán triệt các cơ sở giáo dục thực hiện việc vận động, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ theo đúng quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT; thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện bảo đảm chất lượng và thu chi tài chính theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT.

Đối với giá SGK, vật tư thiết bị giáo dục, Bộ GD&ĐT đang phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu quy định giá tối đa SGK để thực hiện từ ngày 1/7/2024. Từ nay đến trước ngày 1/7/2024, việc quản lý giá SGK tiếp tục thực hiện Theo Luật Giá 2012 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, SGK trên địa bàn bảo đảm công khai, minh bạch.

Nam Du
Báo Mới

Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 0/5 trong 0 đánh giá
Chia sẻ: